Camønoen Rundt på 7 dage 171 km

Ny


Camonoen rundt på 7 dage er for de erfarne vandrere, der har prøvet at vandre langt før og som gerne vil sove i en opredt seng, få aftensmaden serveret og den tunge bagage transporteret. I skal bare vandre de 7 etaper med jeres lette dagsrygsække, nyde Camønoens fantastiske natur, kulturhistoriske minder og ikke mindst freden og roen langt væk fra den hektiske hverdag.

Flere detaljer

8 875,00 kr


B B

Send til en ven

Camønoen Rundt på 7 dage 171 km

Camønoen Rundt på 7 dage 171 km

Camonoen rundt på 7 dage er for de erfarne vandrere, der har prøvet at vandre langt før og som gerne vil sove i en opredt seng, få aftensmaden serveret og den tunge bagage transporteret. I skal bare vandre de 7 etaper med jeres lette dagsrygsække, nyde Camønoens fantastiske natur, kulturhistoriske minder og ikke mindst freden og roen langt væk fra den hektiske hverdag.

Modtager :

* Obligatorisk

  eller  Fortryd

Fakta

Mere information

Rejsebeskrivelse

 • Information

  Antal dage7
  Overnatning6
  Etaper7
  Dato1. Maj til 1. September
  SværhedsgradElite
  Bagage transportJa

  Mere information

  Camønoen rundt giver rig mulighed for at opleve Camønoens fantastiske natur, kulturhistoriske minder og ikke mindst freden og roen langt væk fra den hektiske hverdag. Vi har delt Camønoen op i 7 etaper på 20-30 km så I kommer hele vejen rundt på 7 dage, denne pakke rejse er for de erfarne vandrere, der har prøvet at vandre langt før og som gerne vil sove i en opredt seng, få aftensmaden serveret og den tunge bagage transporteret. I skal bare vandre de 7 etaper med jeres lette dagsrygsække, vi sørger for arbejdet vedr. overnatninger, morgenmad, frokost, aftensmad, kørsel af bagage, vandrekort, turbeskrivelse etc..
  Når I kommer frem til jeres overnatningssteder står der et værelse klart til jer på hyggelige B&B.
  I skal selv sørge for rejsen til og fra Camønoen.

  Rejsebeskrivelse

  Dag 1   33 km    Farø 

  I vandrer fra Farø til Bogø, forbi Vesterskov der blev plantet i 2001. I gamle dage lå her også en Vester-skov, men da Christian 7. i 1769 ville sælge Bogø, valgte Bogøs bønder at skaffe penge ved at fælde og sælge træerne, så de selv kunne købe øen fri.
  Turen går videre over Hovgårdsbanke, hvor man kan nyde udsigten over Farøbroen og Skåningen, der op-rindelig blev bygget som udskibningssted for sukkerro-er i 1873.
  Hold en pause på den specieldesignede bænk, som står ved Bogø Mølle, bænken har også givet inspiration til Camønoens logo. Bogø Mølle, blev bygget i 1852 og holdt op med at fungere i 1965, men er i dag fuldstæn-dig renoveret.
  For at komme til Møn skal I gå over Bogø dæmning. Den blev bygget i 1943, før den tid var der færgefart mellem Bogø og Møn. Der er udsigt til Stubbekøbing på den ene side og Møns broen til den anden side. Der er også mange forskellige svømmefugle i vandet omkring dæmningen.
  Et stykke efter dæmningen kommer I forbi Mindestenen på Damme Mader, den er rejst til minde om slaget på Møn. Der var et stort slag på Damme Mader efter at den svenske kong Karl Gustav, valgte at vade fra Bogø til Møn da han angreb Møn i 1659.
  I Fanefjord Kirke kan I se nogle af Danmarks fineste kalk-malerier, der beskriver livet på Møn for 500 år siden, jor-dens skabelse og dommedag. De detaljefyldte kalkmalerier er udført af Elmelundemesteren. Slå et sving forbi Grønsa-len på vej væk fra Fanefjord kirke, Grønsalen er med sine 100 m Danmarks længste dysse.
  I kommer forbi Hårbøllepynt der er dannet af flint fra Møns Klint, tidligere lå fabrikken Daneflint her som gravede flint på pynten, nu til dags graves flinten op fra havbunden ved hjælp af skibe.
  Lidt efter Vindebæk kommer I forbi Målerhøj gravhøj som blev anlagt i den ældre bronzealder for omkring 3.500 år siden. Gravhøjen kan desværre ikke besøges, men den ses tydeligt i landskabet. Det fortælles, at da man omkring år 1850 gravede i højen for at sløjfe den, fik højens vætter, træskoene til at revne, på den daglejer som gravede, hvorefter han opgav gravningen.
  Vandringen går gennem Fanefjordskov nogle steder med kig ud over vandet. Fanefjordskov er ikke nogen almindelig skov, da den er ejet af mere end 150 lods-ejere. Lodsejerne er fælles om hele skoven og sådan har det været siden slutningen af 1700-tallet. Inde i Fanefjordskov findes gravhøje fra bronzealderen.
  Jeres første overnatning er på Møns Økologiske, hvor jeres værelse står klart og aftensmaden er økologisk. Drikkevarer er for egen regning

  Forplejning -/F/A

  Dag 2   24 km  Bugten & Havnen

  Etapen starter med skov og 5,5 km vandring langs stranden. Ved Hvide Klint er der mulighed for at se de mest fantastiske former, farver og mønstre i sand, grus, ler og kridt når Hvide Klint eroderer efter hårde pålands storme.
  I Hjelmbugt ligger Tøveldestenen 60 m ude i vandet, stenen blev formentlig ført her til for ca. 15.000 år siden under den sidste istid. Det siges at stenen vender sig hver gang den lugter nybagt brød og når stenen giver en brummende lyd fra sig bliver det uvejr.
  Efter Tøveldestenen drejer vandringen ind i landet og I kan nyde den smukke udsigt over Stege Nor som nu kom-mer til syne.
  Stege Nor er en lavvandet kystlagune med en smal forbin-delse til havet, for ca. 1000 år siden var der hamret spidse pæle ned i Norets indløb i et bestemt mønster, som kun mønboerne kendte, så man ikke fik ubudne gæster. Stege by har fået navn efter disse spidse pæle: stige.
  Vandringen går gennem små landsbyer, et stykke efter Keldbylille, er det en god ide at slå et smut ned til Møn Is. Her indløser I jeres iskupon, nyd den hjemmelavede is produceret af den friske mælk fra gårdens køer.
  I går et lille stykke langs strande og kommer frem til jeres B&B hvor et dejligt værelse og en lækker mættende tapas anretning venter jer.
  Drikkevarer er for egen regning. 

  Forplejning M/F/A

  Dag 3   33 km  Klinten

  I vandrer ned på Råbylille Strand, hvor I vandrer langs vandkanten, via en vej og igen langs stranden. I alt kom-mer I til at gå 2,5 km ad stranden.
  På det sidste strandstykke går I forbi det smukke natur-område Busemarke Mose, som kan ses fra strandkan-ten. Busemarke Mose er et sumplandskab med masser af vand, græs, tagrør, søflade, blomster og gumlende kø-er der sørger for at pleje Mosen, så der er plads til de mange forskellige arter.
  Tag en dukkert fra den fine badestrand ved Klintholm Havn, inden turen går videre over bakken Høvblege der ligger 120 m.o.h., herfra er der udsigt over store dele af Østmøn, Østersøen og i klart vejr kan man se den tyske ø Hiddensee.
  I vandrer videre mod Møns Klint og Geo Centret hvor vi har købt billet til et oplevelsesrigt besøg på GeoCentret på Møns klint, med højteknologiske udstillingstekniker der bringer jer fra bunden af Kridthavet til vor tids unikke natur på Møns Klint.
  Bagefter går I langs kanten af Klinteskovens ranke høje bø-getræer, forbi Jydelejet som er et orkideområde, til Liselund Park med sine romantiske slyngede have stier.
  I kommer forbi Sømarkedyssen som er en 5.000 år gammel runddysse, på dækstenene ved dyssens indgang ses flere skålformede helleristninger, udført for 3.000 år siden af bronzealderfolk. 
  Ikke langt derfra kommer I forbi Sømarke Smedie, den ligger helt tæt på det velbevarede gadekær, der bl.a. blev brugt til at slukke brande og vanding af kreaturer.
  Langs kanten af Borre Sømose kan I fornemme den flade Bor-relavning. Borre By var for 500 år siden omgivet af vand og en stor by med købstadsrettigheder. Med tiden sandede fjorden til, så kun små både kunne sejle ind til byen, i 1922 begyndte man derfor at afvande området.
  Så kommer I ud til Kysten og går langs stranden og drejer igen ind i landet. Lidt længere fremme kommer I til jeres B&B, hvor der er redt op og bestilt aftensmad, som I selv varmer på et tidspunkt der passer jer.
  Drikkevarer kan købes for egen regning. 

  Forplejning M/F/A

  Dag 4  20 km  Ulvshale & Nyord

  Start vandringen mod stilheden og den storslåede natur på Nyord.
  Undervejs kommer I forbi et af Møns tre godser, Nordfelt Gods som blev bygget i 1774 og stammer fra tiden efter krongodssalget.
  I går videre gennem små landsbyer langs marker og grønne enge. Den lange landtange ved Hegnede Bakke, blev tidligere brugt til at sejle mursten ud til Teglværkets kunder, her fra er der også udsigt over Stege Bugt og Mønsbroen.
  Så går turen videre ud på Ulvshale, der er en halvø dannet af flintesten fra Møns Klint, når Klinten bliver nedbrudt bliver flintestenene ført med strømmen ud til Ulvshale. Indtil 1974 blev flinten gravet op, sorteret på fabrikken og sejlet ud i den store verden.
  I krydser den lille bro og kommer over på Nyord. Gå en tur op i fugletårnet og nyd udsigten over engene og se de man-ge forskellige fugle.
  På BB venter et hyggeligt værelse. Gå en tur, mærk freden og roen i Nyord landsby der bilfri, besøg Noorbo-handlen hvor man kan købe spiritus i løs vægt, Nyord Sen-nepsmølle som laver sennep til årstiden eller det arbejden-de værksted hos glaskunstneren Runa, her ligger også Ny-ord Galleri, der udstiller billedkunst af højkvalitet.
  Vi har bestilt bord til aftensmad på Legendariske Restaurant Lollesgård. Drikkevarer er for egen regning. 

  Forplejning M/F/A

  Dag 5  24 km  Noret

  I går tilbage mod Møn over Nyords enge, hvor der især omforåret kan opleves et enestående fugleliv, bl.a. mange forskellige slags gæs, ænder og vadefugle.
  Så kommer I igen gennem Ulvshale skov, som er en na-turskov, dvs., at den stort set passer sig selv og derved ik-ke ligner de andre danske skove. Der er væltede træer, stenet skovbund, mange vandhuller og flere forskellige ar-ter af træer hvilket giver skoven dens helt eget særpræg.
  I Stege, som er Møns største by, går I ned langs Stege Nor her kan I kigge over på Svensmarke og Tøvelde som I van-drede igennem dagen før. I fortsætter ind på den gamle Sukkerfabriks område, Sukkerfabrikken lukkede i 1989, men den ligger ikke øde hen, i de gamle bygninger holder en del mindre virksomheder til.
  Så går turen langs vandet, her har I en fantastisk udsigt over Stege Havn med Stege Kirke i baggrunden.
  Videre forbi Jordbassinerne, som er et helt unikt fredet na-turområde skabt af jorden som blev spulet af sukkerroerne før de kom ind i fabriksbygningerne.
  I kommer forbi Teaterhøjskolen Rødkilde. Selvom den ligner et gammelt kloster eller borg så er Teaterhøjskolen bygget i 1865 som en kopi af renæssancebyggestilen.
  I vandrer gennem små landsbyer inden I når frem til Dams-holte Kirke, som er den eneste landsby kirke i Danmark der er bygget i rokokostil. Damsholte Kirke stod færdig i 1743, Arkitekten var ingen ringere end Philip de Lange, der blev regnet som en af landets allerypperste inden for faget.
  I vandrer gennem små landsbyer inden I når frem til B&B hvor der er bestilt overnatning og dejlig aftensmad.
  Drikkevare kan købes for egen regning. 

  Forplejning M/F/A

  Dag 6  24 km    Gravhøje 

  Kosterland blev landfast med Møn i 1873, som en del af det store Danmarks-projekt med udvidelse af de dyrkbare landbrugsarealer,da den inderste del af Koster Vig blev tørlagt efter etableringen af en dæmning ml. øerne Borre, Egholm og Kosterland.
  På spidsen af Kosterland ligger Dronning Alexandrines bro der blev åbnet i 1943. Broen kan ses på vejen fra Ko-ster Vig mod Kong Asgers Høj, her er der også en smuk udsigt over til Sjælland.
  Besøg Kong Asger Høj som er en af de flotteste og største Jættestuer på Møn og regnes blandt de fineste i Dan-mark.
  Næste næste stop er Klekkendehøj som er en ca. 5.000 år gammel jættestue fra bondestenalderen. Jættestuen har to adskilte gravkamre med hver sin indgang, og der-for er den en af de relativt sjældne dobbel-jættestuer i Danmark. I vandhullet midt på stien til jættestuen er der fundet stenøkser som offergaver guderne.
  I vandrer videre til Askeby som er en af Danmarks længste landsbyer. Huse og gårde ligger side om side på en 2 km strækning, hvis man regner landsbyen Vollerup med bliver det til 3 km. Selvom mange af husene og bygningerne, har fået nye funktioner, bærer de stadig præg af, hvad de oprindeligt blev brugt til.
  Nu er I fremme ved B&B hvor I skal overnatte, gå en tur på Kunsthall 44 og få en kulturel indsprøjtning inden den økologiske aftensmad.
  Drikkevarer er for egen regning. 

  Forplejning M/F/A

  Dag 7   24 km  Bogø & Farø

  Så vandrer I ud på den sidste etape, som går over Bogø og slutter på Farø.
  I kommer forbi Præstebjerg Grusgrav, som er et fint sted at besøge, men kravl ikke op ad siderne da dette kan være farligt. Gruset er aflejret af smeltevand fra isen, da sidste istid sluttede for ca. 12.000 år siden.
  Slå et sving forbi Grønsalen på vej til Fanefjord kirke, Grønsalen er med sine 100 m Danmarks længste dysse.
  Fanefjord Kirke kan I se nogle af Danmarks fineste kalkmalerier, der beskriver livet på Møn for 500 år siden, jordens skabelse og dommedag. De detaljefyldte kalkmalerier er udført af Elmelundemesteren.
  Vel ovre Bogø dæmningen, drejer I af mod Østerskov som er Bogøs lysegrønne bøgeskov.
  Her er der mulighed for at besøge den velbevarede Hulehøj, som er en jættestue fra bondestenalderen opført omkring år 3.200 f.Kr.
  I vandrer videre mod jeres slutsted hvor I mødes med jeres bagage, efter at have været hele Camønoen rundt på 7 dage. 

  Forplejning M/F/-