Den Store Pilgrims Stjerne 146 km

Ny


På Den store Pilgrims Stjerne har I fast base i Stege Kirkes nyopførte Pilgrimsboliger, som ligger i den nyrenoverede Morten Reenbergs Gård lige midt i Steges middelalderlige bymidte.
Hver dag vandrer I fra Pilgrimsboligen ud på en ny etape til en eller flere kirker, etaperne er på 19-48 km og er overkommelige for den erfarne vandrer, tempoet sætter I selv.
Vi har bestilt aftensmad på fire gode restauranter i Stege by.

Flere detaljer

5 475,00 kr


B B

Send til en ven

Den Store Pilgrims Stjerne 146 km

Den Store Pilgrims Stjerne 146 km

På Den store Pilgrims Stjerne har I fast base i Stege Kirkes nyopførte Pilgrimsboliger, som ligger i den nyrenoverede Morten Reenbergs Gård lige midt i Steges middelalderlige bymidte.
Hver dag vandrer I fra Pilgrimsboligen ud på en ny etape til en eller flere kirker, etaperne er på 19-48 km og er overkommelige for den erfarne vandrer, tempoet sætter I selv.
Vi har bestilt aftensmad på fire gode restauranter i Stege by.

Modtager :

* Obligatorisk

  eller  Fortryd

Fakta

Mere information

Rejsebeskrivelse

 • Information

  Rutelængde146 km
  Antal dage5
  Overnatning4
  Etaper5
  SværhedsgradElite
  Bagage transportJa

  Mere information

  Den Store Pilgrims Stjerne  146 km

  På Den store Pilgrims Stjerne har I fast base i Stege Kirkes nyopførte Pilgrimsboliger, som ligger i den nyrenoverede Morten Reenbergs Gård lige midt i Steges middelalderlige bymidte. Hver dag vandrer I fra Pilgrimsboligen ud på en ny etape til en eller flere kirker, I laver selv morgenmaden og frokosten i Pilgrimsboligens thekøkken, vi sørger for spisebilletter til aftensmaden på fire gode restauranter i Stege by.
  Etapernes distancer er på 19-48 km og er overkommelige for den erfarne vandrer, tempoet sætter I selv.
  Vi sørger for forarbejdet, vedr. overnatninger, aftensmad, kørsel af bagage den sidste dag, vandrekort, turbeskrivelse etc. I skal selv sørge for rejsen til Stege og fra Bogø Kirke.

   

  Rejsebeskrivelse

  Dag 1   19   km   Damsholte Kirke

  Vi mødes ved Pilgrimsboligerne bag Stege Kirke, her får I udover nøglerne, udleveret en lækker frokostmadpakke, vandrekort, turbeskrivelse og andre informationer.
  Jeres vandring til Damsholte Kirke fører jer forbi Jordbassinerne bag Stege sukkerfabrik, som er et helt unikt fredet naturområde skabt af jorden som blev spulet af sukkerroerne før de kom ind i fabriksbygningerne. Sukkerfabrikken lukkede i 1989, men den ligger ikke øde hen, i de gamle bygninger holder en del mindre virksomheder til.
  Senere kommer I forbi Teaterhøjskolen Rødkilde. Selvom den ligner et gammelt kloster eller borg så er Teaterhøjskolen bygget i 1865 som en kopi af renæssancebyggestilen.
  Etapens kirkebesøg er Damsholte Kirke, som er den eneste landsby kirke i Danmark der er bygget i rokokostil. Damsholte Kirke stod færdig i 1743, Arkitekten var ingen ringere end Philip de Lange, der blev regnet som en af landets allerypperste inden for faget.
  Kirken er gulkalket med en løgkuppel øverst mod vest. Den har en smal fløjdør og et kort våbenhus. Det indre af kirken domineres af søjler og et stort alterparti med prædikestol højt hævet over altertavlen. Alt er bygget i træ af høj kvalitet og i dæmpede grå toner.
  Også Døbefonten er - overraskende nok - udført i træ. Når døbefonten ikke er i brug, er den dækket til af et låg, også udført i træ.
  På tilbageturen til Stege kan man nyde udsigten over Stege Nor som er en lavvandet kystlagune med en smal forbindelse til havet, for ca. 1000 år siden var der hamret spidse pæle ned i Norets indløb i et bestemt mønster, som kun mønboerne kendte, så man ikke fik ubudne gæster. Stege by har fået navn efter disse spidse pæle: stige.
  Indløs jeres spisebilletter på Restaurant Stigs hvor vi har bestilt aftensmad til jer kl.18. Drikkevarer er for egen regning.

  Forplejning -/F/A

  Dag 2     19 km   Keldby Kirke 

  Efter morgenmaden og I har pakket jeres dagstursrygsæk, vandrer I til Keldby Kirke. Vandringen til Keldby Kirke går syd om Stege Nor, gennem de Søndre byer hvor der er en fantastisk udsigt over Noret og over Stege by hvor kirketårnet og sukkerfabrikkens siloer rager op over byens tage.
  Vandringen går gennem små landsbyer, inden I kommer til etapens mål Keldby kirke, som er en af de kirker på Møn som Elmelundemesteren har udsmykket med kalkmalerier i omkring 1400-tallet. Kalkmalerierne er ikke uden humor f.eks. sidder der en lille abe med et spejl (symbol for forfængelighed) over kvindesiden i kirken.
  Keldby kirke er opført i umiddelbar nærhed af en hellig kilde. Det var en fortræffelig kilde, hvis vand havde helbredende virkning. I 1372 blev det på et kirkemøde bestemt, at alle der skænkede gaver til kirken ved kilden, kunne opnå en særlig aflad og det har skaffet kirken store rigdomme, men kilden blev efterhånden mindre og mindre. Man siger at Keldby kirke gik ud af middelalderen, pyntet i fuldt afladsskrud, medens helsekilden var blevet glemt.
  Turen tilbage til Stege, går gennem små landsbyer og Udby skov, hvis oprindelige areal i 1989 blev fordoblet. Der er lagt vægt på det rekreative i stedet for på træproduktionen, det gør at skoven er rar at opholde sig i og bliver flittigt besøgt af beboerne i Stege. 
  Tilbage til Stege, hvor aftenens spisekupon er til restaurant Det Gamle Bryghus i Stege kl.18. Drikkevarer er for egen regning.

  Forplejning M/F/A

  Dag 3    48 km   Elmelunde -, Borre - og Magleby Kirke.

  Når madpakkerne er klar og dagtursrygsækkene er pakket. Går vandringen i dag til de tre kirker Elmelunde-, Borre- og Magleby Kirke.
  Elmelunde Kirke som er den første på vandringen, er den ældste stenkirke på Møn, og dens beliggenhed er storslået. Fra kirken er der en vid udsigt, og den hvidkalkede kirke har da også igennem tiderne tjent som sømærke. Den fredede bronzealderhøj på kirkegården øst for kirken taler for, at der på dette sted fra tidligste tid har været et centrum for hedensk gudsdyrkelse.
  I slutningen af 1400-tallet, malede Elmelundemesteren flere kalkmalerier i Elmelunde Kirke, Karakteristisk for Elmelundemesteren er figurernes hoveder med de søvnige øjne. Temaet har været, Menneskets skabelse og nyskabelse illustreredes med scener fra bibelen, fortrinsvis det nye testamente, suppleret med legender og motiver fra dagligdagen (pløjning, jagt). Ind imellem billederne strøedes form- og farverige ranker, blomster og stjerner, og i toppene af hvælvene meget store dekorationer.
  Vandringen går videre til Borre Kirke, der er en statelig teglstenskirke bygget af munkesten, på et kampestens fundament. Kirken ligger på det højeste sted i byen – tidligere var det en lille holm i fjorden.
  Prædikestolen er fra 1591, udskåret i træ i højrenæsancestil.
  Etapens sidste mål er Maglebykirke, den har undergået lidt forandringer i tidens løb. Magleby Kirke er en romansk munkestensbygning, hvor de ældste dele, skib og tårn, er fra omkring år 1200-1250. Man kan se, at den har haft høje vinduer på syd- og nordsiden, samt to rundbuede døre, dels kvindeindgangen i nord, dels mandsindgangen i syd. Skibet havde oprindelig bjælkeloft, og væggene var dekorerede med fort­løbende ornament, hvilket kan ses over hvælvinger­ne. I 1400-tallet og 1500-tallet blev kirken omdannet til gotisk stil. De to sengotiske tilbygninger, sakristi og våbenhus, blev færdigbyggede i 1400-tallet. I 1500-tallet ændredes koret, der oprindelig havde apsis, til et tofagslanghuskor.
  Vandringen tilbage til Stege går gennem mindre landsbyer, hvor aftenens spisekupon er til Restaurant Stigs i Stege kl.18. Drikkevarer er for egen regning.

  Forplejning M/F/A

  Dag 4   29  km   Nyord Kirke

  Madpakken er smurt, vandrestøvlerne snøret og så går det mod Nyord over Stege byvold, der er Danmarks bedst bevarede bybefæstning. Den ca. 800 m lange byvold og -grav beskyttede i middelalderen Stege købstad i en bue fra Stege Nor til Stege Bugt og Ulvsund. Først i 1800-tallet begyndte byen at brede sig udenfor voldene.
  I går gennem Udbyskov , forbi Ulvshale Strand og gennem Ulvshaleskov, plukenebær her i skoven og bring dem med til Nyord Kirke. Så går I videre over broen til Nyord, hvor man fra fugletårnet kan se et fantastisk fugleliv på engene, opleve en sansehave i Hyldevang Naturcenter. Mærk freden og roen i Nyord landsby, der er bilfri, mens I går det sidste stykke hen til Nyord Kirke.
  Nyord Kirke blev indviet i 1846 og er opført af tømrermester Otto Glahn fra Nykøbing Falster. Kirken er med sin ottekantede facon en kopi af Frederiksberg Kirke i København, Kirkeklokken hang oprindeligt i kirkens tårn, men efter et par nedfald, byggede man et særskilt klokketårn. Læg enebærerne og dine bekymringer i det blå glas i kirken.
  På tilbagevejen kan I på Nyord besøge Noorbohandlen, hvor man kan købe spiritus i løs vægt, Nyord Sennepsmølle som laver sennep til årstiden eller det arbejdende værksted hos glaskunstneren Runa, her ligger også Nyord Galleri, der udstiller billedkunst af høj kvalitet.
  Turen tilbage til Stege går gennem Ulvshale skov, som først med tilplantningen i 1840-1860 blev til en skov, før dette var skoven nærmest et krat, som bønderne brugte til deres græssende køer der gumlede alle ny spirende træer i sig.
  Turen går videre ad den lange landtange ved Hegnede Bakke, som tidligere blev brugt til at sejle mursten ud til Teglværkets kunder, her fra er der også udsigt over Stege Bugt og Mønsbroen.
  Tilbage i Stege er der reserveret bord på det legendariske Hotel Møn kl. 18 Drikkevarer er for egen regning.  

  Forplejning M/F/A

  Dag 5     31 km   Fanefjord Kirke og Bogø Kirke 

  Efter morgenmaden går turen mod Fanefjord Kirke, over sukker fabrikken og ad vejene gennem små landsbyer, tæt på havet og videre gennem Fanefjordskov.
  I Fanefjord Kirke kan I se nogle af Danmarks fineste kalkmalerier, der beskriver livet på Møn for 500 år siden, jordens skabelse og dommedag. De detaljefyldte kalkmalerier er udført af Elmelundemesteren.
  Så går turen over dæmningen til Bogø, et stykke før dæmningen kommer I forbi Mindestenen på Damme Mader, den er rejst til minde om slaget på Møn. Der var et stort slag på Damme Mader efter at den svenske kong Karl Gustav, valgte at vade fra Bogø til Møn da han angreb Møn i 1659.
  Selve dæmningen blev bygget i 1943, før den tid var der færgefart mellem Bogø og Møn. Der er udsigt til Stubbekøbing på den ene side og Møns broen til den anden side. Der er også mange forskellige svømmefugle at se i vandet omkring dæmningen.
  Vel ovre Bogø dæmningen, drejer I af mod Østerskov, som er Bogøs lysegrønne bøgeskov. Her er der mulighed for at besøge den velbevarede Hulehøj, som er en jættestue fra bondestenalderen opført omkring år 3.200 f.Kr.
  I slutter jeres vandring ved Bogø Kirke, som er en middelalderlig langhuskirke opført i 1200-tallet. Kirkegården som ligger lige ved side af kirken har mange bevaringsværdige gravmonumenter og gravsteder.
  Hold en sidste pause bag menighedshuset og nyd udsigten over sundet og det bakkede landskab. Inden I tager bussen til Camønobureauet i Stege, hvor I mødes med jeres bagage.

  Forplejning M/F/-